Вариант корица за Wonder Woman #51 от Stanley ‘Artgerm’ Lau

No votes yet.
Please wait...

История: Steve Orlando
Арт: Laura Braga
В продажба: 25.07.2018

Готов ли е външният свят да приветства Wonder Woman и нейната амазонска концепция за свобода и правда в съвременното общество? Гост писателят Steve Orlando (Justice League of America) ще разгледа тази идея в арката “Transformation Island,” която ще опише годишните посещения на Diana в затвора при дребния мошеник Mayfly. Но какъв ефект ще имат тези срещи над Diana и Mayfly?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *