0

Red Sonja Deluge превю

Яростна буря залива самотна околност, и Соня намира убежище в тясна страноприемница. След смъртоностна кавга с градският сутеньор, Соня обещава...